Wat is een 24 uur pH meting?

Via een dunne sonde in de slokdarm wordt gedurende 24 uur de zuurtegraad gemeten. Dit onderzoek levert nuttige informatie i.v.m. het optreden van terugstromen van zuur maagsap in de slokdarm dit zowel in staande als in liggende houding.

Voorbereiding:

 • Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6u voor onderzoek vasten, een beetje heldere drank mag je gebruiken tot maximaal 2 uur voor het onderzoek)
  • onderzoek in de voormiddag: niet meer eten of drinken na 24u
  • onderzoek in de namiddag: nog licht ontbijt en na 8 u verder nuchter
 • Tanden poetsen en de keel gorgelen mag.

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)
 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®,...)
 • suikerziekte

OPGELET!

 • Zuuronderdrukkende medicatie (maagpoeders, maagsuspensies en tabletten zoals Omeprazole, Pantoprazole, Pantomed®, Esomeprazole, Lansoprazole, ranitidine, Zantac®, Nexiam®, …) stopt u best vijf dagen vóór het onderzoek.
 • Als je insuline gebruikt moet er een aangepaste dosis worden afgesproken.
 • Je rookt best niet juist vóór en tijdens het onderzoek.

Verloop van het onderzoek:

Een 24 uur pH-meting is niet pijnlijk. De dunne sonde die via de neus in de slokdarm zit wordt meestal goed verdragen. Het opstarten van het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis een half uur vóór het afgesproken uur. Je schrijft je in voor de raadpleging en je begeeft je naar de poli maag-darmziekten.
 • Een verpleegkundige zal je naar de onderzoekskamer begeleiden, je bijstaan tijdens het onderzoek en je vragen beantwoorden.
 • Men zal je vragen om je bril af te zetten. Het is niet nodig je uit te kleden, maar je draagt best geen spannende kledij.
 • Met een spray wordt de neus verdoofd. Deze plaatselijke verdoving maakt de neus gevoelloos en zal de ongemakken van het inbrengen van de sonde tot een minimum herleiden.
 • Een dunne sonde wordt via de neus in de slokdarm gebracht. Dit inbrengen is even vervelend maar niet pijnlijk.
 • De tip van de sonde wordt op 5 cm boven de ingang van de maag geplaatst. De juiste afstand van de ingang van de maag tot de neus wordt gemeten door een slokdarm-manometrie. Dit onderzoek gaat dan ook meestal een 24 uurs pH-meting vooraf.

Tijdens het inbrengen van de sonde:

 • Men zal je stap voor stap uitleggen wat er gaat gebeuren en wat je hierbij gaat voelen.
 • Je kan gewoon ademen, je luchtpijp blijft vrij.

Na het opstarten:

 • Je mag gewoon naar huis en je mag terug eten en drinken. Maagmedicatie zoals hoger beschreven mag je niet innemen en je mag ook niet roken gedurende de opname.
 • Wij raden je aan om zoveel mogelijk je normale dagtaken te vervullen.
 • Je kan last hebben van een lopende neus of eventueel lichte keelpijn, maar de meeste mensen verdragen de sonde heel goed.
 • Je zal een registratieblad meekrijgen. Hierop staan ook een aantal telefoonnummers waarop je ons kan bereiken bij problemen. De verpleegkundige zal je uitleggen welke richtlijnen je moet volgen.
 • Men zal je vragen om te noteren wanneer je gaat liggen, en wanneer je eet. Deze informatie is achteraf belangrijk bij de interpretatie van de metingen.

Na 24u:

 • Je komt terug naar het onderzoekslokaal.
 • De sonde wordt verwijderd. Dit is niet pijnlijk en duurt maar eventjes.
 • Hierna mag je terug naar huis en mag je je normale bezigheden hervatten. Ook mag je de maagmedicatie terug innemen.
 • Je kan de sonde op het afgesproken tijdstip ook zelf thuis verwijderen en daarna terugbrengen naar het ziekenhuis. De verpleegkundige zal je hierover instructies geven na het plaatsen van de sonde.
 • Er moeten nu een aantal berekeningen gebeuren op de uitgevoerde metingen. De resultaten hiervan zullen naar je dokter gestuurd worden. Deze zal samen met jou de uitslag van het onderzoek bespreken

Veiligheid en complicaties:

Een 24 uur pH meting, is een routineonderzoek en zeer veilig. Verwikkeling zijn uiterst zeldzaam. Soms doet zich irriatie voor thv de neus, keel of ogen maar deze zijn tijdelijk.

Deze informatiefolder kan niet alle uiterst zeldzame verwikkelingen of toevallig samenlopende omstandigheden vermelden. De verstrekte informatie wordt ook mondeling meegedeeld.