Wat is een ademtest?

Via een drankje wordt een niet giftige, niet radioactieve merker toegdiend die in het lichaam door de stofwisseling wordt verwerkt. In de uitgeademde lucht wordt deze merker teruggevonden en gemeten. Zo kunnen op een totaal niet invasieve wijze enkele lichaamsprocessen bestudeerd worden.

Afhankelijk van de de vraagstelling wordt er gewerkt met verschillende producten. Niet alle ademtesten nemen even veel tijd in beslag.

De analyse van de uitgeademde lucht kan enkele weken in beslag nemen en het resultaat van het onderzoek wordt bezorgd aan je huisarts en de aanvragende arts.

Galzouten ademtest

Doel en indicaties:

Via het analyseren van de uitgeademde lucht kan men nagaan of er bepaalde verteringsproblemen aanwezig zijn. Deze problemen kunnen de oorzaak zijn van buiklast (darmkrampen, diarree,…).

Voor je naar het ziekenhuis komt:

Voor een galzuur ademtest moet je nuchter zijn. Het volstaat om het ontbijt over te slaan. Een beetje water drinken mag. De gebruikelijke medicatie mag je innemen.

Indien je suikerziek bent, vraag dan een aangepaste medicatiedosis aan de dokter. Roken mag niet vóór en tijdens het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis waar men je zal doorverwijzen naar de juiste afdeling.
 • Een verpleegkundige zal je opvangen, het verloop van de test uitleggen en je tijdens de test begeleiden.
 • Gedurende de test moet je zich rustig houden. Breng dus wat lectuur mee of rustig handwerk.
 • Je krijgt een ontbijt samen met de testmedicatie. Daarna zal men je vragen een aantal keer in een buisje te blazen.
 • De test duurt ongeveer 6 uur.
 • Na de test mag je terug eten en drinken en mag je het ziekenhuis verlaten.

Lactose ademtest

Doel en indicaties:

Via het analyseren van de uitgeademde lucht kan men nagaan of er bepaalde verteringsproblemen aanwezig zijn. Deze problemen kunnen de oorzaak zijn van buiklast (darmkrampen, diarree,…).

Voor je naar het ziekenhuis komt:

Voor een lactose ademtest moet je nuchter zijn. Het volstaat om het ontbijt over te slaan. Een beetje water drinken mag. Medicatie mag je niet innemen, deze kan lactose bevatten en zo de test beïnvloeden.

Indien je suikerziek bent, vraag dan een aangepaste medicatiedosis aan de dokter. Roken mag niet vóór en tijdens het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek:

 • Je meldt zich aan bij de receptie van het ziekenhuis waar men je zal doorverwijzen naar de juiste afdeling.
 • Een verpleegkundige zal je opvangen, het verloop van de test uitleggen en je tijdens de test begeleiden.
 • Gedurende de test moet je je rustig houden. Breng dus wat lectuur mee of rustig handwerk.
 • Men zal je vragen de testmedicatie in te nemen en een aantal keer in een buisje te blazen.
 • De test duurt ongeveer 4 uur.
 • Na de test mag je terug eten en drinken en mag je het ziekenhuis verlaten.

Aminopyrine ademtest

Doel en indicaties:

Via het analyseren van de uitgeademde lucht kan men de werking van de lever nagaan. Met deze test kan men de graad en de ernst van een leverlijden bepalen.

Voor je naar het ziekenhuis komt:

Voor een aminopyrine ademtest moet je nuchter zijn. Het volstaat om het ontbijt over te slaan. Een beetje water drinken mag. De gebruikelijke medicatie mag je innemen.

Indien je suikerziek bent, vraag dan een aangepaste medicatiedosis aan je dokter. Roken mag niet vóór en tijdens het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek:

 • Je meldt zich aan bij de receptie van het ziekenhuis waar men je zal doorverwijzen naar de juiste afdeling.
 • Een verpleegkundige zal je opvangen, het verloop van de test uitleggen en je tijdens de test begeleiden.
 • Gedurende de test moet je je rustig houden. Breng dus wat lectuur mee of rustig handwerk.
 • Men zal je vragen de testmedicatie in te nemen en een aantal keer in een buisje te blazen.
 • De test duurt ongeveer 2 uur.
 • Na de test mag je terug eten en drinken en mag je het ziekenhuis verlaten.

Ureum ademtest

Doel en indicaties:

Via het analyseren van de uitgeademde lucht kan men nagaan of er bepaalde bacteriën aanwezig zijn in de maag. Deze bacteriën kunnen de oorzaak zijn van ernstige maaglast, maagontsteking, maagzweren… .

Voor je naar het ziekenhuis komt:

Voor een ureum ademtest moet je nuchter zijn. Het volstaat om het ontbijt over te slaan. Een beetje water drinken mag. De gebruikelijke medicatie mag je innemen.

Opgepast! Antibiotica mogen niet ingenomen worden in de 4 weken die het onderzoek voorafgaan. Ook zuurremmende medicatie (zoals Omeprazole, Pantoprazole, Pantomed®, Esomeprazole, Lansoprazole, ranitidine, Zantac®, Nexiam®, …) moet 1 week vóór het onderzoek gestopt worden.

Indien je suikerziek bent, vraag dan een aangepaste dosis medicatie aan je dokter. Roken mag niet vóór en tijdens het onderzoek!

Hoe verloopt het onderzoek:

 • Je meldt zich aan bij de receptie van het ziekenhuis waar men je zal doorverwijzen naar de juiste afdeling.
 • Een verpleegkundige zal je opvangen, het verloop van de test uitleggen en je tijdens de test begeleiden.
 • Gedurende de test moet je zich rustig houden. Breng dus wat lectuur mee of rustig handwerk.
 • Men zal je vragen de testmedicatie in te nemen en een aantal keer in een buisje te blazen.
 • De test duurt ongeveer 1 uur.
 • Na de test mag je terug eten en drinken en mag je het ziekenhuis verlaten.