Wat is een ERCP?

Hierbij wordt een endoscoop, een flexibele slang voorzien van een videocamera, ingebracht langs de mond. Nadien worden de uitmondingen van de galweg en de afvoergang van de alvleesklier (pancreas) opgezocht in de twaalfvingerige darm.

Via een buisje wordt er contrastvloeistof in de galwegen of de afvoergang van de alvleesklier gebracht, waarna röntgenfoto’s kunnen worden gemaakt. Hieruit kan nuttige informatie worden afgeleid.

Doorheen de endoscoop kunnen instrumenten worden ingebracht voor afname van stukjes weefsel (voor later microscopisch onderzoek), of voor het uitvoeren van behandelingen (steentjes verwijderen uit de galwegen of opheffen van vernauwingen door een buisje (= stent), ...)

Voorbereiding:

 • Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6u voor onderzoek vasten, wat heldere drank mag tot 2u voor het onderzoek)
 • Tanden poetsen en de keel gorgelen mag
 • Losse tandprotheses dienen verwijderd te worden vlak voor onderzoek

Aandachtspunten:

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)
 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose
 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, Dormicum®, Diprivan® ...)
 • suikerziekte
 • hartkunstklep, soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven
 • hart-of longproblemen
 • zwangerschap

OPGELET!

 • Je mag de dag van het onderzoek je gebruikelijke medicatie innemen, MAAR tabletten voor suikerziekte mag je niet innemen (metformine, Glucophage® Metformax® moet zelfs 48u op voorhand onderbroken worden!)
 • Als je insuline gebruikt, moet er een aangepaste dosis worden afgesproken.
 • Je moet er rekening mee houden dat je na het onderzoek niet zelf met de auto mag rijden!

Verloop van het onderzoek:

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken uur. Je schrijft je in voor het dagziekenhuis en begeeft je naar de afdeling.
 • De verpleegkundige zal je begeleiden naar je kamer en vragen om een onderzoekshemdje aan te trekken. Er zal ook een infuusnaald in de arm worden geplaatst.
 • Je zal gevraagd worden je vals gebit te verwijderen en bril af te zetten.
 • Indien je attesten hebt om in te vullen, gelieve deze VOOR het onderzoek af te geven. Attesten worden niet nagestuurd.
 • Een verpleegkundige zal je met je bed naar de onderzoekskamer brengen. Het onderzoek gebeurt altijd op de afdeling radiologie.
 • De verpleegkundige zal je op de onderzoekstafel leggen en vragen een klein drankje te drinken. Dit is een middel dat schuimvorming in de dunne darm moet verhinderen om zo het zicht optimaal te houden. Je krijgt ook een suppo toegediend, die de kans op verwikkelingen vermindert.
 • Onder toezicht van de anesthesist zal je een verdoving krijgen via de infuusnaald in de arm.

Tijdens het onderzoek: (je slaapt dan al)

 • Langs de mond wordt de endoscoop ingebracht en opgeschoven tot in de twaafvingerige darm.
 • De uitmonding van de galwegen en afvoergang van de pancreas worden opgezocht. Langsdaar wordt er contraststof opgespoten.
 • Tijdens het onderzoek wordt er ook lucht in de darmen geblazen, om de endoscoop te kunnen opschuiven.
 • Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten. Als de catheter moeilijk in de galwegen of de afvoergang van de alvleesklier te brengen is, kan het onderzoek uitlopen tot 60 minuten. Door de verdoving zal je van het onderzoek niets voelen.

Na het onderzoek:

 • De verdoving is vlug uitgewerkt na het onderzoek. Meestal brengt men je even naar de ontwaakzaal, daarna word je naar je kamer gebracht.
 • Daar blijf je nog tot de dokter de resultaten van het onderzoek komt melden (meestal tussen 17-18 u)
 • Je kan na het onderzoek wat last hebben van buikkrampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller je de lucht kwijt bent, hoe sneller de pijn afneemt.
 • Je mag pas eten als je toestemming hebt van de arts.
 • Hou er rekening mee dat je niet zelf met de auto mag rijden.
 • De dag na het onderzoek kan je je normale activiteiten hervatten.
 • Uitzonderlijk (indien er kans is op een alvleesklierontsteking) kan je gevraagd worden om een nacht onder toezicht in het ziekenhuis te blijven.

Veiligheid en complicaties:

Een ERCP, eventueel met verwijdering van stenen of stentplaatsing, is tegenwoordig een routineonderzoek en kan vaak een operatie vermijden. Desondanks kunnen er soms complicaties optreden.

 • Soms kan als het gevolg van verwijding van de opening van de galweg een bloeding optreden. Meestal kan dit onmiddellijk verholpen worden door inspuiten van medicatie via de endoscoop
 • Soms kan er een ontsteking van de alvleesklier optreden door het inspuiten van contraststof in de afvoergang van de alvleesklier.
 • Beschadiging of perforatie van de darmwand door de endoscoop, treedt zeer zelden op.
 • !Als er een bloeding optreedt of je ontwikkelt buikpijn als je thuis bent, neem je best dadelijk contact op met uw huisarts of maagdarmspecialist. In dringende omstandigheden bied je je aan op de dienst spoedgevallen.

Elke endoscoop wordt voor en na elk onderzoek grondig gereinigd en gedesinfecteerd in een automatische wasmachine met controle van de procedure. Onze desinfectieprocedure beantwoordt aan de zeer strenge Europese norm.

Voor het nemen van weefselfragmenten, het inspuiten van medicatie, plaatsen van stent, ...gebruiken wij wegwerpmateriaal.

Deze informatiefolder kan niet alle uiterst zeldzame verwikkelingen of toevallig samenlopende omstandigheden vermelden. De verstrekte informatie wordt ook mondeling meegedeeld.