Wat is een echo-endoscopie?

Dit onderzoek laat toe om afwijkingen in de wand van de endeldarm (het onderste deel van de dikke darm, net boven de aars) of aarsspier beter in beeld te brengen. Een dun toestel wordt langs de aars een 10-tal cm ingebracht. Op de tip bevindt er zich een echoprobe, zo kan een echografie uitgevoerd worden van heel dichtbij. Vaak is dit de enige mogelijkheid om afwijkingen goed te kunnen beoordelen.

Het onderzoek laat toe om zowel kwaadaardige aandoeningen (bv. endeldarmkanker) als goedaardige aandoeningen (bv. slechte werking van de uitdrijvingsspieren) beter in beeld te brengen.

Doorheen de echo-endoscoop kan een punctienaald worden ingebracht. Hiermee kunnen weefselcellen worden opgezogen voor verder microscopisch onderzoek. Dit is pijnloos

Voorbereiding:

 • Voor het onderzoek moet je niet nuchter zijn.
 • Wel zal soms gevraagd worden vooraf een lavementje thuis toe te dienen een half uurtje voor vertrek. Dit is een kleine hoeveelheid vloeistof, die langs de aars wordt ingebracht om het onderste deel van de darm te spoelen.
 • Verdoving is niet noodzakelijk.

Aandachtspunten:

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)
 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose
 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, Dormicum®, Diprivan® ...)
 • suikerziekte
 • hartkunstklep (soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven)
 • hart-of longproblemen
 • zwangerschap

Verloop van het onderzoek:

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis een half uur vóór het afgesproken uur. Je schrijft je in voor de raadpleging en je begeeft je naar de poli maag-darmziekten.
 • Een verpleegkundige zal je naar het onderzoekslokaal begeleiden.
 • Zo er thuis nog geen lavement werd toegediend, zal dit door de verpleegkundige worden gedaan. Dit is een beetje vloeistof om het onderste deel van de darm proper te spoelen en wordt langs de aars ingebracht. Nadien kan u naar het toilet gaan.
 • De verpleegkundige zal je helpen om plaats te nemen op de onderzoekstafel.

Tijdens het onderzoek: (je slaapt dan al)

 • Je moet dan plaats nemen op de onderzoekstafel in linker zijligging.
 • Het instrument wordt langs de aars ingebracht: dit kan je een vals gevoel geven dat je naar het toilet moet; dit is normaal.
 • Het onderzoek duurt 10 à 15 minuten.

Na het onderzoek:

 • De dokter zal samen met jou de resultaten van het onderzoek bespreken.
 • Je kan onmiddellijk weer naar huis. Een licht ongemak in de onderbuik is mogelijk en verdwijnt snel door naar het toilet te gaan.

Veiligheid en complicaties:

Een echo-endoscopie, eventueel met punctie, is tegenwoordig een routineonderzoek. Desondanks kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen complicaties optreden.

 • Uiterst zeldzaam is er een perforatie van de maag of de slokdarm. In dit geval moet U dringend worden geopereerd.
 • Een bloeding als gevolg van een echo-endoscopie is zeldzaam en kan meestal zonder operatie worden behandeld.
 • In geval van een punctie kan er een infectie of lokale inwendige bloeding optreden.

Elke endoscoop wordt voor en na elk onderzoek grondig gereinigd en gedesinfecteerd in een automatische wasmachine met controle van de procedure. Onze desinfectieprocedure beantwoordt aan de zeer strenge Europese norm.

Voor het nemen van weefselfragmenten (biopsies), het inspuiten van medicatie, wegnemen van poliepen gebruiken wij wegwerpmateriaal.

Deze informatiefolder kan niet alle uiterst zeldzame verwikkelingen of toevallig samenlopende omstandigheden vermelden. De verstrekte informatie wordt ook mondeling meegedeeld.