Wat is een echo-endoscopie?

Een echo-endoscopie combineert een echografie met een endoscopie. Een kleine echografiesonde is bevestigd op de tip van de endoscoop. Dit instrument wordt in het maag-darmkanaal ingebracht. Van op die plaats kan de wand van het spijsverteringsstelsel (maag-slokdarm) of naburige organen (pancreas, galwegen, lever en galblaas) worden onderzocht.

Het onderzoek laat toe om zowel kwaadaardige aandoeningen (bv.slokdarmkanker), als goedaardige aandoeningen (bv. galstenen, cysten, ...) beter in beeld te brengen.

Doorheen de echo-endoscoop kan een punctienaald worden ingebracht. Hiermee kunnen weefselcellen worden opgezogen voor verder microscopisch onderzoek. Dit is pijnloos.

Voorbereiding:

 • Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6 u voor onderzoek vasten, een beetje heldere drank mag nog tot 2u voor het onderzoek)
  • onderzoek in de voormiddag: niet meer eten of drinken na 24 u
  • onderzoek in de namiddag: nog licht ontbijt en na 8 u verder nuchter
 • Tanden poetsen en de keel gorgelen mag.
 • Losse tandprotheses dienen verwijderd te worden vlak voor onderzoek.
 • Het onderzoek wordt onder verdoving uitgevoerd omdat het lang kan duren en een optimale medewerking van de patiënt vraagt.

Aandachtspunten:

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)
 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose
 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, Dormicum®, Diprivan® ...)
 • suikerziekte
 • hartkunstklep (soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven)
 • hart-of longproblemen
 • zwangerschap

OPGELET!

 • Je mag de dag van het onderzoek je gebruikelijke medicatie innemen, MAAR tabletten voor suikerziekte mag je niet innemen (metformine, Metformax®, Glucophage® moet zelfs 48 u op voorhand onderbroken worden!)
 • Als je insuline gebruikt, moet er een aangepaste dosis worden afgesproken.
 • Je moet er rekening mee houden dat je na het onderzoek niet zelf met de auto mag rijden

Verloop van het onderzoek:

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis op het afgesproken uur. Je schrijft je in voor het dagziekenhuis en begeeft je naar de afdeling.
 • De verpleegkundige zal je begeleiden naar je kamer en vragen om een onderzoekshemdje aan te trekken. Er zal ook een infuusnaald in de arm worden geplaatst.
 • Je zal gevraagd worden je vals gebit te verwijderen en bril af te zetten.
 • Indien je attesten hebt om in te vullen, gelieve deze VOOR het onderzoek af te geven. Attesten worden niet nagestuurd.
 • Een verpleegkundige zal je met je bed naar de onderzoekskamer brengen.
 • Onder toezicht van een anesthesist zal je verdoving krijgen via infuusnaald in uw arm.

Tijdens het onderzoek: (je slaapt dan al)

 • De arts brengt de echo-endoscoop via de mond naar binnen.
 • Nadien wordt het instrument voorzichtig via de slokdarm tot in de maag en twaalfvingerige darm gebracht.
 • Het onderzoek duurt 15 à 30 minuten.

Na het onderzoek:

 • De verdoving is vlug uitgewerkt na het onderzoek. Soms brengt men je even naar de ontwaakzaal, daarna word je naar je kamer gebracht.
 • Daar blijf je nog tot de dokter de resultaten van het onderzoek komt melden (meestal tussen 17-18 u voor een onderzoek in de namiddag, tussen 11-12u wanneer het onderzoek in de voormiddag is uitgevoerd).
 • Je kan na het onderzoek wat last hebben van buikkrampen door de ingeblazen lucht. Hoe sneller je de lucht kwijt bent, hoe sneller de pijn afneemt.
 • Als de verdoving is uitgewerkt en je geen last hebt in de buik, mag je na 1 uur eten en drinken, tenzij anders voorgeschreven door de arts.
 • Hou er rekening mee dat je niet zelf met de auto mag rijden.
 • De dag na het onderzoek kan je je normale activiteiten hervatten.

Veiligheid en complicaties:

Een echo-endoscopie, eventueel met punctie, is tegenwoordig een routineonderzoek. Desondanks kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen complicaties optreden.

 • Uiterst zeldzaam is er een perforatie van de maag of de slokdarm. In dit geval moet U dringend worden geopereerd.
 • Een bloeding als gevolg van een echo-endoscopie is zeldzaam en kan meestal zonder operatie worden behandeld.
 • In geval van een punctie kan er een infectie of lokale inwendige bloeding optreden.
 • De keel kan soms wat geïrriteerd zijn na het onderzoek, maar dit verdwijnt meestal na 1 dag.

Elke endoscoop wordt voor en na elk onderzoek grondig gereinigd en gedesinfecteerd in een automatische wasmachine met controle van de procedure. Onze desinfectieprocedure beantwoordt aan de zeer strenge Europese norm.

Voor het nemen van weefselfragmenten (biopsies), het inspuiten van medicatie, wegnemen van poliepen gebruiken wij wegwerpmateriaal.

Deze informatiefolder kan niet alle uiterst zeldzame verwikkelingen of toevallig samenlopende omstandigheden vermelden. De verstrekte informatie wordt ook mondeling meegedeeld.