Wat is een gastroscopie?

Een gastroscopie is het meest nauwkeurige onderzoek van het slijmvlies van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm. Hierbij wordt een gastroscoop, een flexibele slang voorzien van een videocamera ingebracht via de mond. Zo kan ontsteking van slijmvliezen, poliepen, zweren en tal van andere aandoeningen worden opgespoord.

Doorheen de gastroscoop kunnen instrumenten worden ingebracht voor afname van stukjes weefsel (voor later microscopisch onderzoek), of voor het uitvoeren van behandelingen (stoppen van bloedingen, wegname van poliepen, openmaken van vernauwingen, e.a.)

Voorbereiding:

 • Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6 u voor onderzoek vasten, een beetje heldere drank mag je gebruiken tot maximaal 2 uur voor het onderzoek)
  • onderzoek in de voormiddag: niet meer eten of drinken na 24 u
  • onderzoek in de namiddag: nog licht ontbijt en na 8 u verder nuchter
 • Tanden poetsen en de keel gorgelen mag.
 • Losse tandprotheses dienen verwijderd te worden vlak voor onderzoek.
 • Indien je opteert voor een lichte verdoving moet je er rekening meehouden dat je na het onderzoek niet zelf met de wagen mag rijden en je best een begeleider meebrengt.

Aandachtspunten:

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)
 • recente inname van ontstekingsremmers
 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose
 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, Dormicum®, Diprivan® ...)
 • suikerziekte
 • hartkunstklep (soms moeten dan vooraf antibiotica worden gegeven)
 • hart-of longproblemen
 • zwangerschap

OPGELET!

 • Als je insuline gebruikt, moet er een aangepaste dosis worden afgesproken.
 • Je moet er rekening mee houden dat indien je verdoving wenst, je na het onderzoek niet zelf met de auto mag rijden!

Verloop van het onderzoek:

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis een half uur vóór het afgesproken uur. Je schrijft je in voor de raadpleging en je begeeft je naar de poli maag-darmziekten.
 • Een verpleegkundige zal je naar het onderzoekslokaal begeleiden.
 • Vooraf zal gevraagd worden je vals gebit te verwijderen en bril af te zetten
 • Het onderzoek vindt plaats in linkerzijligging.
 • In geval van lokale keelspray maak je het onderzoek bewust mee. Hierbij wordt de achterzijde van de mond en de keel lokaal verdoofd om een braakreflex te onderdrukken. Je zal een stijf gevoel gewaarworden in de keel, maar je kan gewoon door de mond of neus ademen.
 • Indien je opteert voor een verdoving wordt verdovende medicatie via een ader ingespoten. Dit zorgt voor een ontspannen gevoel en zal de ongemakken van het onderzoek herleiden tot een minimum.
 • Er wordt een mondstuk tussen de tanden gebracht om je tanden en de gastroscoop te beschermen.

Tijdens het onderzoek: (je slaapt dan al)

 • De arts brengt de gastroscoop in de mond en zal vragen deze door te slikken.
 • Nadien brengt de arts de gastroscoop voorzichtig via de slokdarm tot in de maag en twaalfvingerige darm.
 • Tijdens het onderzoek blaast de arts wat lucht in om het slijmvlies beter te kunnen beoordelen.
 • Het onderzoek kan als vervelend worden ervaren, maar is pijnloos. Het duurt gemiddeld 5-tal minuten.

Na het onderzoek:

 • De verdoving is vlug uitgewerkt na het onderzoek. Soms brengt men je even naar de ontwaakzaal, daarna word je naar je kamer gebracht.
 • Je wacht best een half uur alvorens iets te eten of te drinken; je zou je kunnen verslikken zolang de keelverdoving nog werkt.
 • Als je verdoving kreeg moet je nog een uurtje uitrusten op de afdeling. Je mag dan gedurende de eerste 12u geen auto besturen of andere potentieel gevaarlijke activiteiten uitvoeren.
 • Een volheidsgevoel in de bovenbuik onmiddellijk na het onderzoek is normaal. Dit komt door de lucht die tijdens het onderzoek in de maag wordt geblazen. Door het opboeren van lucht zal dit gevoel snel verdwijnen.
 • De dokter zal samen met jou de resultaten van het onderzoek bespreken.

Veiligheid en complicaties:

Een gastroscopie, is tegenwoordig een routineonderzoek en zeer veilig. Desondanks kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen complicaties optreden.

 • Uiterst zeldzaam is er een perforatie van de maag of de slokdarm. Dit risico is iets groter bij het openrekken van vernauwingen (ballondilatatie van een stenose), het behandelen van spataders (varices) en het stelpen van bloedingen. In dit geval moet je dringend worden geopereerd.
 • Een bloeding als gevolg van een gastroscopie is zeldzaam en kan meestal zonder operatie worden behandeld.
 • De keel kan soms wat geïrriteerd zijn na het onderzoek, maar dit verdwijnt meestal na 1 dag.

Elke endoscoop wordt voor en na elk onderzoek grondig gereinigd en gedesinfecteerd in een automatische wasmachine met controle van de procedure. Onze desinfectieprocedure beantwoordt aan de zeer strenge Europese norm.

Voor het nemen van weefselfragmenten (biopsies), het inspuiten van medicatie, wegnemen van poliepen gebruiken wij wegwerpmateriaal.

Deze informatiefolder kan niet alle uiterst zeldzame verwikkelingen of toevallig samenlopende omstandigheden vermelden. De verstrekte informatie wordt ook mondeling meegedeeld.