Wat is een leverbiopsie?

Met een fijne naald wordt onder lokale verdoving een klein staaltje leverweefsel afgenomen dat verder onderzocht kan worden onder de microscoop.

Dit onderzoek levert nuttige informatie over:

 • De oorzaak van leverziekten,
 • De evolutie van bepaalde leveraandoeningen
 • De ernst van de leverziekte

Voorbereiding:

Het is belangrijk dat je NUCHTER bent voor het onderzoek (6u voor onderzoek vasten, een beetje heldere drank mag je gebruiken tot maximaal 2 uur voor het onderzoek)

 • onderzoek in de voormiddag: niet meer eten of drinken na 24u
 • onderzoek in de namiddag: nog licht ontbijt en na 8u verder nuchter

Tanden poetsen en de keel gorgelen mag.

Breng de dokter op de hoogte van:

 • stollingsproblemen of inname van bloedverdunners (Marevan®, Sintrom®, Marcoumar®, Ticlid®, Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Brilique®, Aspirine, .....)
 • recente inname van ontstekingsremmers
 • eventuele problemen bij vroegere sedatie/narcose
 • een allergie of intolerantie (latex, Xylocaïne®, ...)
 • suikerziekte
 • zwangerschap

Verloop van het onderzoek:

Vlak voor het onderzoek:

 • Je meldt je aan bij de receptie van het ziekenhuis een half uur vóór het afgesproken uur. Je schrijft je in voor het dagziekenhuis.
 • Een verpleegkundige zal je naar je kamer begeleiden en vragen om een operatiehemd aan te trekken. Hier zal een infuusnaald in de arm geplaatst worden.
 • Tevens zal de pols en de bloeddruk gemeten worden

Tijdens het onderzoek::

 • Men zal je stap voor stap uitleggen wat er gaat gebeuren en wat je hierbij gaat voelen.
 • Het gehele onderzoek duurt ± 15 minuten!
 • Eerst wordt een echografie van de lever herhaald en wordt de plaats van de punctie aangeduid.
 • Vervolgens wordt de huid ontsmet en lokaal verdoofd.
 • Het aanprikken van de lever duurt slechts enkele seconden en is meestal pijnloos.

Na het onderzoek::

 • Je dient na het onderzoek 3 uur in bed te blijven liggen.
 • Regelmatig zal je bloeddruk en pols gemeten worden.
 • Twee uur na het onderzoek mag je iets drinken.
 • Na 3 uur komt de arts die de biopsie heeft uitgevoerd langs. Daarna mag je in principe naar huis.
 • De uitslag van het onderzoek wordt op de eerstvolgende raadpleging met jou besproken

Veiligheid en complicaties:

Een leverbiopsie, is tegenwoordig een routineonderzoek en zeer veilig. Desondanks kunnen in zeer uitzonderlijke gevallen complicaties optreden.

 • Enige pijn in je schouder of in buik is mogelijk na een leverbiopsie. Deze pijn is in de meerderheid van de gevallen beperkt en verdwijnt meestal binnen 1-2 dagen.
 • Thuis kan je bij pijn een pijnstiller nemen (liefst paracetamol tot 2 x daags 2 tabletten van 500mg). Bij ernstige of blijvende pijn dien je contact op te nemen met je behandelende arts.
 • Een bloeding als gevolg van een leverbiopsie is zeldzaam (<5/1000) maar kan een opname in het ziekenhuis noodzakelijk maken. Soms moet een bloedtransfusie worden toegediend en uitzonderlijk is een ingreep nodig
 • Een infectie kan zeer uitzonderlijk veroorzaakt worden door de biopsie
 • Uiterst zelden worden naburige organen beschadigd door het inbrengen van de biopsienaald

Deze informatiefolder kan niet alle uiterst zeldzame verwikkelingen of toevallig samenlopende omstandigheden vermelden. De verstrekte informatie wordt ook mondeling meegedeeld.