Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden en u te helpen bij het maken van een coloscopie afspraak stellen we volgende werkwijze voor:

Indien risicofactoren voor het onderzoek:

DAN GRAAG EERST RAADPLEGING BIJ GASTRO-ENTEROLOOG (03 760 2934)

Bij het maken van de afspraak kan ook al een coloscopie datum worden vastgelegd

Risicofactoren voor het onderzoek:
  • verhoogd risico voor de sedatie
  • verhoogd risico voor het onderzoek
  • wanneer je problemen verwacht bij de voorbereiding
  • zo de patient ouder is dan 75jr
  • gebruik van anticoagulantia
  • noodzaak tot endocarditis profylaxie
  • chronische corticotherapie
  • ernstig hart-, nier- of longlijden

Indien geen risicofactoren voor het onderzoek:

U KAN GEBRUIK MAKEN VAN ONZE COLOSCOPIE RAADPLEGING (03 760 2934)

De patiënt wordt door onze verpleegkundige gezien die alle voorbereidingen treft. Deze raadpleging zien we als een extra dienstverlening en is gratis voor de patiënt.

Bij het maken van de afspraak kan ook al een coloscopie datum worden vastgelegd.

Indien geen risicofactoren voor het onderzoek:

EN U WENST DE VOORBEREIDING ZELF TE REGELEN

Gebruik onze checklist

Naar Boven