klik hier voor de printversie

DIAGNOSTIEK Alarmsymptomen  
 
 • bloedverlies
 • veranderd stoelgangspatroon
 • valse stoelgangsdrang
 • onverklaarde anemie
 • onverklaarde buikpijn
 • ijzertekort
Coloscopie
SCREENING Normaal risico Matig risico Verhoogd risico
Familiaal Negatief
 • 1 eerstegraads verwant > 60jr
 • ≥ 2 tweedegraads verwanten
 • eerstegraads verwant < 60jr
 • ≥ 2 eerstegraads verwanten
Colonantecedenten Geen Geen Geen
  iFOB Coloscopie Coloscopie Coloscopie
Startleeftijd 50 Jaar 50 Jaar 50 Jaar 40 Jaar
(of 10 jaar jonger dan de jongste getroffen verwant)
Herhalen 1-2 Jaar 10 Jaar 5-10 Jaar 5 Jaar
OPVOLGING NA POLIEPEN Onzeker Laag risico Hoog risico
Resultaat eerste colo
 • Onvolledige coloscopie
 • Grote sessiele poliepen
 • Onzekerheid over volledigheid van resectie
 • 1 of 2 poliepen < 1 cm
 • lichte dyplasie
 • groot (> 1 cm)
 • > 3 kleine
 • villeus of 'serrated'
 • matige of ernstige dyplasie
 • familiaal +
Opvolgingscoloscopie 'kortere termijn' Na 5 jaar, herhalen 5 jaar Na 1 - 3 jaar
(zo negatief herhalen 5 jaar)

Opmerkingen:

 • in geval van specifieke familiale syndromen (bv. FAP) gelden andere rechtlijnen
 • risico op perforatie 1/5000, 1/1000 na poliepectomie
 • in geval van inflammatoire darmziekten
  • pancolitis: coloscopie 8 jaar na diagnose en herhalen alle 2 jaar
  • linkszijdige colitis: coloscopie 15 jaar na diagnose en herhalen alle 2 jaar
 • Na poliepectomie worden er meestal opvolgingsrichtlijnen opgegeven door de endoscopist.
Naar Boven