Wat is levercirrose?

Er is sprake van levercirrose als het weefsel van de lever dusdanig beschadigd is dat herstel van het weefsel niet meer mogelijk is. Levercirrose ontstaat na een langdurige leverontsteking. Door deze ontsteking zullen levercellen afsterven en vervangen worden door littekenweefsel. Deze ontsteking kan ontstaan door overmatig alcoholgebruik, een infectie van de lever of andere meer zeldzame ziektes.

Levercirrose verhoogt de kans op leverkanker.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Er kunnen verschillende onderzoeken gedaan worden om de diagnose te stellen. Bij patiënten met overmatig alcoholgebruik, overgewicht en een chronische leverziekte dient aan de mogelijkheid van cirrose gedacht te worden.

Vaak zijn er al aanwijzingen voor de aanwezigheid van cirrose in het bloedbeeld of bij echografie. Echter de definitieve diagnose wordt gesteld aan de hand van een leverbiopsie. Soms is het ook nodig een biopsie uit te voeren om de oorzaak van de cirrose te achterhalen.

Indien de diagnose van levercirrose gesteld is, dient een maagonderzoek te gebeuren om spataders in de slokdarm op te sporen (zie verder).

Welke klachten kunnen aanwezig zijn bij cirrose?

Levercirrose is een sluipend proces en in het begin merkt de patiënt meestal niks. De lever wordt echter wel steeds verder aangetast en na verloop van tijd ontstaan er dan klachten doordat de lever gaat falen.

De meest voorkomende klachten bij levercirrose zijn:

  • Vermoeidheid en slapte
  • Jeuk
  • Geelzucht

In een later stadium kunnen de bloedvaten in de lever zo beschadigd raken, dat er stuwing ontstaat in de bloedvaten rond de lever. De bloedvaten gaan opzwellen en er ontstaan ter plaatse een soort spataderen. Het bloed zoekt een andere weg en dat leidt meestal tot spataderen in de slokdarm en ook in de maag. Vandaar dat er altijd een maagonderzoek gebeurt bij de diagnose van levercirrose.

Omdat de lever niet meer goed werkt, blijven er schadelijke producten in het bloed achter die vervolgens de hersenen bereiken. Dit leidt in latere stadia van de ziekte tot sufheid, verwardheid, trillende handen, concentratieverlies en uiteindelijk tot coma en overlijden. Deze klachten ontstaan later in het ziekteproces. Spreek erover met uw arts indien u deze symptomen herkent

Wat zijn de oorzaken van levercirrose?

Levercirrose wordt o.a. veroorzaakt door een aantal chronische leverziekten. Zoals hepatitis B en C, chronische ontsteking van en littekenvorming in de galgangetjes in de lever of in de grotere galwegen in de lever en chronische leverziekte door alcoholmisbruik. Ook verschillende erfelijke ziekten kunnen levercirrose veroorzaken.

Wat is de handeling van levercirrose?

Het belangrijkste aspect binnen de behandeling is het wegnemen van de oorzaak van de levercirrose. Als de aan de levercirrose ten grondslag liggende ziekte, met succes kan worden behandeld / weggenomen, dan stopt of vertraagt het proces van bindweefselvorming. Alle aandacht is dus gericht op het aanpakken van de onderliggende oorzaak. De levercirrose zelf is niet te behandelen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om geen alcohol meer te nuttigen aangezien dit aanleiding geeft tot ontsteking van de lever. Indien de levercirrose een gevolg is van alcoholgebruik kan het stopen hiervan aanleiding geven tot een gedeeltelijk of volledig herstel van de leverfunctie.

Als de oorzaak niet gevonden wordt of niet kan worden behandeld/weggenomen, dan gaat het proces van weefselafbraak en littekenvorming door. De cirrose kan jarenlang stabiel blijven, maar kan ook plotseling enorm verergeren, tot het moment dat alleen een levertransplantatie nog uitkomst kan bieden.

Verder zijn er verschillende andere behandelingen mogelijk, waaronder:

  • Bij levercirrose is het heel belangrijk om genoeg calorieën binnen te krijgen. Een snack voor het slapengaan is aangewezen.
  • Indien er vocht in de buik aanwezig is ten gevolge van levercirrose zal uw arts plaspillen voorschrijven. Daarnaast is het van belang de zoutinname sterk te beperken. De arts zal u hiervoor naar een diëtist doorverwijzen. Indien er zoveel vocht in de buikholte aanwezig is dat u beperkt wordt om te eten en te drinken zal het vocht via een naaldje afgetapt worden. Hiervoor wordt u dan kort opgenomen.
Naar Boven