Zijn de artsen geconventioneerd en wat betekent dit?

Alle artsen van onze associatie zijn geconventioneerd voor hun ziekenhuisactiviteit: dit betekent dat enkel de officiële tarieven worden aangerekend. meer informatie: http://www.aznikolaas.be/conventie-ereloon-artsen

Zijn de artsen geaccrediteerd en wat betekent dit?

Alle artsen van onze associatie zijn geaccrediteerd: dit betekent dat ze voldoende bijscholing volgen en regelmatig deelnemen aan overleg met hun collega’s van andere ziekenhuizen om zo hun kennis en werkwijze up to date te houden.

Moet ik nuchter naar het ziekenhuis komen?

Voor sommige onderzoeken moet je inderdaad ‘nuchter’ zijn: dit betekent dat je 5 uur voor het onderzoek niets mag gegeten of gedronken hebben. In de rubriek ‘onderzoeken’ vind je meer uitleg over de testen die op onze dienst worden uitgevoerd en of je hiervoor nuchter moet zijn. Kom je voor een raadpleging dan kan het interessant zijn om ook ‘nuchter’ te komen: er kan soms ineens een onderzoek gebeuren of soms is ook een bloedanalyse nodig.

Mag ik zelf met de wagen rijden na een onderzoek/behandeling?

Wanneer je een onderzoek onder ‘verdoving’ hebt ondergaan, mag je daarna zelf niet met de wagen rijden. We raden zelfs aan dat je niet alleen naar huis komt maar dat iemand je vergezelt (zelfs als je met de bus zou komen). We gebruiken 2 soorten verdoving op onze afdeling: - Voor onderzoeken die via het dagziekenhuis gepland worden, krijg je meestal verdoving door een anesthesist: deze is snel uitgewerkt (het betreft geen ‘anesthesie’) maar ook dan raden we af om zelf te rijden: je zou problemen met je verzekering kunnen krijgen!

Onderzoeken die ‘ambulant’ gebeuren gaan soms ook met verdoving gepaard (‘een verdovend spuitje’): ook na dergelijke verdoving past een waarschuwing om niet zonder begeleiding naar huis te gaan: vaak voel je je veel wakkerder dan je werkelijk bent, en de verdovingsmedicatie kan je soms ook vergeetachtig maken.

Moet ik geld meebrengen naar het ziekenhuis en hoeveel moet ik voorzien?

Je moet nooit geld meebrengen naar het ziekenhuis noch voor een onderzoek, noch voor een raadpleging: alle afrekeningen gebeuren via de ziekenhuisadministratie: de factuur wordt eerst naar je mutualiteit gestuurd en nadien zal je enkel een rekening krijgen voor het rem-geld: ‘de opleg’. Met deze service proberen we het voor iedereen wat gemakkelijker te maken.

Voor een dagopname op een eenpersoonskamer wordt er bij de inschrijving een voorschot gevraagd van 30€. Er wordt geen voorschot gevraagd op een gewone kamer.

Voor een opname zijn er andere afspraken en wordt er soms een voorschot gevraagd. Hiervoor verwijzen we je naar de website van het ziekenhuis (http://www.aznikolaas.be/ontslag1).

Kost een eenpersoonskamer meer en hoeveel?

Een eenpersoonskamer kost meer aan ‘hotelkosten’ (de dagelijkse prijs voor de kamer) en daar bovenop mogen de artsen een supplement vragen op hun ereloon. De exacte meerkost hangt af van hoe lang je verblijft en welke onderzoeken of ingrepen er nodig zijn. Ook voor het dagziekenhuis kan een meerprijs gevraagd worden bij patiënten die kiezen voor een eenpersoonskamer. De ziekenhuisadministratie kan je concrete vragen hierover beantwoorden. http://www.aznikolaas.be/factuur

Moet ik telkens een goedkeuringsformulier ondertekenen vooraleer er een onderzoek/behandeling gebeurt?

In principe worden elk onderzoek en elke ingreep voorafgegaan door een ‘informed consent’: dit wil zeggen dat de patiënt zijn of haar toestemming moet geven na voldoende geïnformeerd te zijn over het nut, de risico’s en de alternatieven van een bepaald onderzoek of behandeling. Voorlopig werken we op onze afdeling (nog) niet met een specifiek formulier dat getekend moet worden: we vinden correcte informatie zeker belangrijk en proberen dit ook aan te bieden: zowel via de website, via folders van elk onderzoek dat we aanbieden en vooral ook via de informatie die tijdens de raadpleging of tijdens het doktersbezoek op de patiëntenkamer. Om deze reden is het vaak ook interessanter om vooraleer een onderzoek te plannen (bv via het dagziekenhuis) eerst op raadpleging te komen zodat alle informatie kan worden meegegeven, extra informatie aan de patiënt kan worden gevraagd, alle voorbereidingen goed worden uitgelegd en alle praktische afspraken kunnen worden gemaakt.

Kan ik inzage krijgen in mijn medisch dossier en hoe moet ik dit vragen?

Volgens de wet op de patiëntenrechten kan je dit inderdaad. Meer informatie over je rechten als patiënt vind je hier: http://www.aznikolaas.be/rechten-van-de-patient

Kan ik ergens terecht wanneer ik niet tevreden ben over mijn onderzoek/behandeling?

We doen ons uiterste best om onze patiënten op een correcte manier op te vangen en te verzorgen maar indien er toch iets misloopt en je ontevreden bent over onze dienst dan ben je welkom om ons dit te laten weten of kan je ook steeds terecht bij de ombudsdienst van ons ziekenhuis: zij zullen naar je klacht luisteren en proberen je probleem te helpen oplossen. http://www.aznikolaas.be/ombudsdienst

Heb ik vrij keuze wanneer ik word doorverwezen naar een andere specialist?

Elke patiënt heeft uiteindelijk het beslissingsrecht over wat er met hem/haar gebeurt. Als er bijkomende artsen nodig zijn (bv voor een heelkundige ingreep) dan zal er steeds gevraagd worden of je een bepaalde voorkeur hebt voor een arts en meestal zal ook je huisarts betrokken worden bij deze keuze. Als het echter een dringend probleem betreft, dan word je naar de wachtdienst doorverwezen en kom je zo bv bij de chirurg van wacht terecht.

Kom ik zeker bij de gastro-enteroloog terecht naar wie ik verwezen ben of bij wie ik een afspraak heb?

Voor ambulante afspraken en onderzoeken die via het dagziekenhuis zijn gepland, zal je nagenoeg altijd bij de collega terecht komen bij wie je een afspraak had. Enkel in geval van overmacht (ziekte van de arts bv) of wanneer dringende procedures een onverwachte aanpassing van het werkschema vragen, kan het zijn dat je door een van zijn/haar collega’s wordt geholpen.

In geval van een ziekenhuisopname zal je elke voormiddag gezien worden door de arts die de zaalsupervisie uitoefent: dit doen we allemaal met een beurtrol: elke week is er een andere arts die de opgenomen patiënten verzorgt. We begrijpen dat dit soms vervelend is (wanneer je bv een duidelijke voorkeur voor één van de collega’s hebt) maar het is organisatorisch onmogelijk dat de 7 artsen van onze groep, elke dag, elk hun eigen patiënten opvolgen: om een betere kwaliteit van supervisie en communicatie mogelijk te maken, passen we wekelijks ons werkschema aan zodat er telkens iemand van de artsen vrijgesteld is van ander werk in de voormiddag.

Wordt mijn huisarts betrokken bij het medisch beleid?

Uiteraard wordt je huisarts geïnformeerd: bij ontslag gaat er een voorlopig verslag van de opname als brief mee en binnen de 48u wordt er ook elektronisch een definitief verslag naar je huisarts gestuurd. Voor onderzoeken gaat het nog sneller: als je buiten stapt uit de onderzoekszaal, is er meestal al een verslag van het onderzoek naar het electronisch medisch dossier van je huisarts gestuurd.

Voor grote beslissingen proberen we steeds je huisarts te betrekken en overleggen we vaak telefonisch: bv wanneer een ingreep nodig is of een belangrijke diagnose wordt gesteld.

Kan ik rechtstreeks een afspraak maken met een arts van deGastroGroep voor een raadpleging of een onderzoek?

Wij geven er duidelijk de voorkeur aan dat je eerst via je huisarts langs gaat: vaak kan die al een oplossing vinden, voorbereidend onderzoek doen, of het juiste onderzoek plannen en zorgen dat je correct bent voorbereid.

Ben je bij ons al gekend en moet je bv regelmatig terugkomen voor een onderzoek of behandeling, dan wordt meestal de controle afspraak al gemaakt als je bij ons bent, maar kan je natuurlijk ook telefonisch een afspraak regelen.

Bepaalde onderzoeken vragen een speciale voorbereiding of gaan gepaard met meer risico’s zodat we je liever zelf eerst zien om alle afspraken te maken en de nodige informatie uit te wisselen. Zo is het bv belangrijk dat de voorbereiding voor een onderzoek juist verloopt (bv coloscopie), dat de juiste verdoving werd afgesproken (bv een gastrsocopie kan ambulant gepland worden met een keelverdoving of een ‘verdovend spuitje’ maar moet via een dagziekenhuisopname gepland worden als je echt volledig wilt slapen). Soms moet medicatie afgesproken worden: moeten bloedverdunners bv gestopt worden of tijdelijk vervangen, mag je medicatie voor suiker innemen of aanpassen of onderbreken. Ben je allergisch aan sommige producten. Heb je een hartafwijking waarvoor ‘beschermende’ antibiotica voorzien moeten worden.

Om al deze redenen is het belangrijk dat er correcte afspraken worden gemaakt: ofwel door je huisarts, ofwel door eerst langs te komen op raadpleging.

Hoe moet ik een afspraak maken?

Een afspraak kan best telefonisch gemaakt worden: tussen 9 en 17u kom je bij onze eigen secretaresse terecht, buiten deze uren zullen de medewerkers van de afsprakendienst van het ziekenhuis je verder helpen. Vooral wanneer het een technisch onderzoek betreft, is het vaak interessanter om onze eigen secretaresse aan de lijn te hebben: zij kan beter inschatten welk soort afspraak je nodig hebt en welke voorbereiding kan worden afgesproken. (hier link naar hoofdstuk bereikbaarheid)

Dringende onderzoeken of afspraken kunnen enkel gemaakt worden via je huisarts en uiteraard kan je met een urgentie steeds op de dienst spoedgevallen terecht.

Soms is de wachttijd wat langer. We probeerden hier al aan te werken:

 • door een betere organisatie zijn de afspraken ‘blokken’ beter afgelijnd
 • kan je niet snel genoeg bij een bepaalde arts terecht, dan is er vaak nog een sneller plaatsje vrij bij één van de andere collega’s: we werken als één groep en beheren samen je medisch dossier
 • onze polikliniek is vrij complex: voor sommige afspraken hebben we een onderzoekslokaal, een bepaald toestel of een verpleegkundige nodig: dit maakt dat we veel minder gemakkelijk kunnen improviseren en dat je soms voor een bepaald soort afspraak wat langer geduld moet hebben
Waar moet ik terecht om een attest te bekomen (arbeidsongeschiktheid, sociaal verlof, hospitalisatieverzekering, terugbetalingsaanvraag,…)?

Tegenwoordig neemt het invullen van allerlei formulieren meer en meer tijd in beslag. We begrijpen dat deze administratie voor jou erg belangrijk kan zijn, maar we willen onze kwaliteit van werken en onze medische dienstverlening ook niet compromitteren door té veel tijd te besteden aan papierwerk. Daarom vragen we om bij een opname of dagziekenhuis eventuele formulieren al op voorhand af te geven aan de verpleegkundige en bij de raadpleging al duidelijk te zeggen welke attesten u eventueel nodig heeft. Na de opname, raadpleging of onderzoeken vullen we geen attesten meer in: hiervoor moet u opnieuw een afspraak maken of bij je huisarts langsgaan.

Wat als ik niet op een gemaakte afspraak aanwezig kan zijn?

Het kan altijd gebeuren dat een afspraak niet kan worden nageleefd: we vragen je dan wel om dit ten laatste 24u op voorhand te laten weten zodat we nog andere mensen kunnen helpen die soms op een ‘afroeplijst’ staan. Via de telefoon kan je afspraak steeds verzet worden.

Hoeveel tijd moet ik voorzien voor een afspraak en hoeveel tijd moet ik op voorhand al aanwezig zijn?

Dit hangt uiteraard af van het soort onderzoek waarvoor je komt. Een paar voorbeelden:

Je voorziet telkens best wat extra tijd: soms moet je aanschuiven om een plaatsje te vinden in de bezoekersparking, soms is er een wachtrij aan de inschrijvingen en soms is het ook niet altijd gemakkelijk om onze afdeling te vinden. Kom dus best een half uurtje op voorhand

We werken met een elektronische agenda en proberen ons zo goed mogelijk te houden aan je afspraakuur. In onze sector is het echter nooit goed te voorspellen hoe lang een patiëntencontact zal duren: soms hebben we onverwacht meer tijd nodig. Soms komen er ook spoedgevallen tussen de raadpleging door... Moet je al eens wat wachten, denk er dan aan dat ook jij graag dringend wordt verder geholpen als je bv met een maagbloeding op de spoedgevallendienst wordt opgenomen.

 • een raadpleging duurt gemiddeld 20 minuten
 • een maagonderzoek duurt zelf maar een 3-tal minuten maar wens je hiervoor een verdovend spuitje dan moet je vaak een uurtje of langer op de polikliniek blijven tot je voldoende wakker bent
 • opnames via het dagziekenhuis duren meestal een halve dag: een voor- of namiddag naar gelang de afspraak
Kan ik voordien of naderhand telefonisch nog iets bespreken met de specialist? Kan ik telefonisch of per email resultaten opvragen of bespreken?

Alle uitslagen en verslagen worden zo snel mogelijk aan je huisarts bezorgd: verslagen van onderzoeken die we zelf uitvoeren zijn meestal al dezelfde dag bij je huisarts. Resultaten van bloedonderzoeken of weefselstukjes die onderzocht worden (biopsies) worden ook rechtstreeks door het laboratorium aan je huisarts bezorgd. Tenzij we het anders afspreken, worden resultaten nooit aan de telefoon of per email besproken: ook voor het meedelen van resultaten dient wat tijd uitgetrokken te worden en we verkiezen hiervoor een persoonlijk contact. Je huisarts is je eerste aanspreekpunt en hij of zij kan vaak de resultaten beter duiden en ruimer kaderen in de hele medische context. Al te vaak wordt ons werk doorkruist met allerlei telefonische oproepen die ons vaak afleiden: als jij bij ons bent voor een raadpleging of een onderzoek, verdien jij ook onze volle aandacht! Daarom wordt niet ingegaan op telefonische vragen of verzoeken tot uitleg of resultaten.

Heb je schrik dat je niet alles hebt kunnen vragen tijdens de raadpleging? Maak op voorhand een lijstje zodat je niets vergeet.

Heb je niet alles begrepen wat tijdens de raadpleging werd verteld? Daarom sturen we steeds een verslag naar je huisarts zodat die nog eens rustig alles op een rijtje kan zetten.

Hebben de artsen ook een privaatpraktijk en kan ik daar ook terecht voor raadpleging of onderzoek?

Ja, sommige artsen van onze groep kan je ook raadplegen op hun privaatpraktijk. Daarom is het ook belangrijk om steeds duidelijk te zeggen waar je graag een afspraak maakt: in het ziekenhuis of op hun privaatpraktijk. Om de kans op misverstanden te beperken zijn er ook aparte telefoonnummers om afspraken te maken:

 • Dr Duysburgh
  heeft een privaatpraktijk op Vijfstraten 116b, Sint-Niklaas. Je kan er terecht op dinsdagvoormiddag en vrijdagnamiddag. Soms ook op dinsdagavond. Afspraken maak je op 03 7761000. Informatie vind je op www.duysburgh.be
 • Dr De Keyser en Dr Spanoghe
  hebben een privaatpraktijk in de Prins Alberstraat 44b, Sint-Niklaas. Je kan een afspraak maken op 03 766 66 76
Naar Boven